Szóljon Almádi!

Szóljon Almádi Kulturális Egyesület

Alapszabály

Teljes alapító okiratunk az oldal alján PDF formátumban letölthető, az Alapszabály kivonata itt olvasható:

Kivonat:

Az egyesület adatai

1.      Az egyesület neve: Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület

2.      Az egyesület rövidített elnevezése: Szóljon Almádi! Egyesület

3.       Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: –

4.      Az egyesület székhelye: 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 2./B/4.

5.      Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

6.        Az egyesület honlapjának címe: www.szoljonalmadi.hu

Az egyesület célja, tevékenysége

 1. Az egyesület célja:

Az Szóljon Almádi! Egyesület (továbbiakban: Egyesület) célja, hogy összefogja Balatonalmádi város pezsgő életéért tenni kívánó fiataljait, változatos stílusú és műfajú könnyűzenei eseményeket, koncerteket, szabadtéri programokat valósítson meg a város életének színesítése érdekében. Ezzel együtt az Egyesület teret kíván biztosítani a zenében, táncban, közösségépítésben tehetséges helyi és környékbeli ifjúságnak.

Az Egyesület szerepet kíván vállalni, aktívan közreműködni a helyi (és regionális) szinten történő kulturális, közművelődési események megvalósításában. Az Egyesület hozzá kíván járulni a nem kommerciális minőségi, könnyűzenei kultúra terjesztéséhez, propagáláshoz, kiemelt figyelemmel az ifjúsági korosztály elérésére igényes programok kínálatával, alternatívát nyújtva a szabadidő gazdag eltöltésére.

Az Egyesület szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület szolgáltatásait a közösségi média felületein teszi közzé, az aktuális programokat ezen felületek mellett plakátok és szórólapok formájában is nyilvánosságra hozhatja.

Gazdasági vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.  

 • Az egyesület tevékenysége:

Az Egyesület a célja elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

 1. Tehetséges fiatalokat és felnőtteket, zenekarokat támogat, fellépési lehetőségeket biztosít.
 2. Könnyűzenei programokat, táncelőadásokat, táncházakat, slam-poetry, stand-up comedy eseményeket és egyéb szórakoztató rendezvényeket szervez.
 3. Nyitott közösségi színterek fenntartásával biztosít lehetőséget a programok lebonyolítására, a közösségi élet feltételeinek megteremtésére.
 4. Megjeleníti a különböző népek, nemzetiségek, népcsoportok, szubkultúrák művészeti értékeit, hagyományait.
 5. Hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre és a regionális értékek feltárására.
 6. Törekszik a régióban élő, sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására, a kulturális életbe való bevonására, a könnyűzene és az egyéb kategóriákba eső művészeti, kulturális programok integráló hatásának segítségével.
 7. Megjelenik a közösségi média felületein és a nyomtatott sajtóban.
 8. Felhívja a figyelmet a társadalmilag jelentős, fiatalokat is érintő témákra és jelenségekre, törekszik az ismeretterjesztésre és a környezet-, egészség-, stb. tudatosság népszerűsítésére.
 9. Kapcsolatot tart országos, regionális, megyei, kistérségi hatáskörű szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.

Ezeknek a céloknak a megvalósítását egyesület formájában végzi.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet folytathat, de csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Kattints IDE és olvasd el teljes Alapító Okirartunkat!